Jumat, 21 Juni 2013

Contoh Dialog Bahasa Jawa (kromo)

A: Assalamualaikum......
B:  waalaikum........monggo pinarak,
a:  injih matursuwun,
b:  piyambaan mawon niki?
a: ijih la bapake niki taseh ten saben, mboten saget dipun tilar keranten tasih panen mbak
b: wekdal puniko dipun tanemi pantun nopo sot0 dek?
a: kolo wingi sampun sot0, lajeng wekdal puniko dipun tanemi pantun mbak
b: kolo wingi pajeng sae jih sotone?
a: alhamdulillah pajeng sae mbak
(datang anak dari si A menyuguhkan hidangan)
a: Mbak kok repot-repot  ki pripun,
b:  halah namung jarang kok dek, monggo rua disekecaaken sak wontene jih,
a: injih mbak, pun sae niki. Monggo rua                
***********************************
a: nuwunsewu mbak, niki kulo bade nyuwun perso
b:  ouch injih monggo, menawi kulo saget insya Allah kulo paring pambiantu,
a:  mekaten mbak, sekedap malih kulo badhe ngawontenaken hajatan, nuninggih nikahaken putrane kulo ingkang mbajeng, lah puniko sekecanipun kulo lampahi dinten nopo jih?
b:  ouch badhe nikahaken putrane tho, mestinipun wekdal  niku  jih sami mawon, sae sedoyo, anamung wonten ingkang langkung sae, menawi kulo angsal paring perso, wulane injih puniko wulan muharrom utawi wulan suro, minongko tafa_ul kalian pinten-pinten kabegjan ingkang sampun Gusti Allah paringaken dateng Nabi-Nabinipun. Wondene dintenipun nuninggih dinten jum’at ingkang dipun wastani sayyidul ayyam utawi bendorone pinten2 dinten. Nikah puniko khan salah setunggalipun Ibadah ingkang minulyo tuwen agung ganjaranipun. Menawi dipun lampahi wonten dinten soho wulan ingkang minulyo, insa Allah ganjarane tansoyo tambah-tambah.
A: amin, jih pun insa Allah bade kulo lampahi jum’at ingkang kaping kalih wulan muharram nginjing
b:  nuwunsewu niki kulo dipun suwuni sinoman nopo dek?
a:  pun sak kersane panjenengan mbak, nopo mawon kulo tampi kanthi renaheng penggalih              
b:  jih pun insa Allah ngenjang kulo aturi tigan gangsal krat mawon jih.
a:  injih mbak matursuwun sanget,
a:  jih pun niki kulo ngalap cekap mawon mbak, nyuwun pamit,
b: mbok mangkih riyen dek, kok keseso
a: lua niki bapake taseh repot sanget soale, mboten wantun dangu kulo
b: jih pun ndere’aken mawon, ngapuntene rua niki kulo anggurke
a:mbotenlah mbak, pun ngrepotke panjenengan,. Pareng riyen jih Assalamualaikum........
b: waalaikumsalam.................. 


 Temukan Kebutuhan Anda di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar