Jumat, 13 Mei 2016

Lirik dan MP3 Mars Ayo Mondok Pesantrenku Keren

ayo-mondok.jpg

Mars Ayo Mondok, Pesantrenku Keren(Lirik oleh KH Luqman Harits & Hammam Fathullah HB)

Gerakan nasional Ayo Mondok
Pesantrenku keren jadi semboyan kami
Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah
Banggalah menjadi santri nusantara
Ooo... Ooo... Ooo...
Reff (2x):
Ayo Mondok… Ayo Mondok
Lantangkan bahwa kami santri nusantara
Ayo Mondok.. Ayo Mondok
Bhakti kami dari santri untuk negeri (2x)


Artist:Althof
Cipt:Saiful Ridjal
Album:Single Album 2015
Size:2.37 MB
Duration:00:02:35
Upload:2016-05-13
Audio Summary:mp3, stereo


download.jpg

Alternatif Link
DOWNLOAD NOWSumber : www.nu.or.id
Kamis, 25 Juli 2013

Ceramah Agama KH. M. Syarofudin IQ (Rembang) Walimatul 'Arus.mp3


Assalamu Alaikum Wr. Wb.


dunlud ceramah beliau sebagai tombo kuciwo. file.mp3 ukuran 30MBer


jika kata sudah tidak berma'na maka lebih baik diam.

Jumat, 21 Juni 2013

MODDING MENGGANTI LOGO OPERATOR DI S60V3 / V5

Lihat Contoh Penampakan Logo Operator Ini
 Mau Taw????????????????
Simak Liputannya:

  • Status hp harus HACKED
  • Download ganti-logo-operator.zip 
  • Extract kedua patc tersebut ke folder patches di E atau C (tergantung hack anda dulu)
  • Buka rompatces add to auto keduanya lalu apply
  • Pilih profil offline
  • Buat profil baru dengan nama sesukamu, nama inilah nantinya yang akan mengganti logo operator
  • Lalu activekan profil baru tersebut dan lihat hasilnya

NB: Nambah Brow
Ketika hp anda dimatikan maka logo BH (Bawaan Hp) akan muncul lagi
Untuk menggantinya lagi cukup dengan meng-activekan profil offline lalu activekan profil baru anda

Salam Persahabatan
Agus Wakhidin


Font Unicode MonoType Corsiva.ttf

font miring Unicode
Preview
Font MonoType Corsiva
DOWNLOAD

Cara Memasang Font DISANA

Artikel popular
DAFTAR ISI AUGUST ONE BLOG

Contoh Dialog Bahasa Jawa (kromo)

A: Assalamualaikum......
B:  waalaikum........monggo pinarak,
a:  injih matursuwun,
b:  piyambaan mawon niki?
a: ijih la bapake niki taseh ten saben, mboten saget dipun tilar keranten tasih panen mbak
b: wekdal puniko dipun tanemi pantun nopo sot0 dek?
a: kolo wingi sampun sot0, lajeng wekdal puniko dipun tanemi pantun mbak
b: kolo wingi pajeng sae jih sotone?
a: alhamdulillah pajeng sae mbak
(datang anak dari si A menyuguhkan hidangan)
a: Mbak kok repot-repot  ki pripun,
b:  halah namung jarang kok dek, monggo rua disekecaaken sak wontene jih,
a: injih mbak, pun sae niki. Monggo rua                
***********************************
a: nuwunsewu mbak, niki kulo bade nyuwun perso
b:  ouch injih monggo, menawi kulo saget insya Allah kulo paring pambiantu,
a:  mekaten mbak, sekedap malih kulo badhe ngawontenaken hajatan, nuninggih nikahaken putrane kulo ingkang mbajeng, lah puniko sekecanipun kulo lampahi dinten nopo jih?
b:  ouch badhe nikahaken putrane tho, mestinipun wekdal  niku  jih sami mawon, sae sedoyo, anamung wonten ingkang langkung sae, menawi kulo angsal paring perso, wulane injih puniko wulan muharrom utawi wulan suro, minongko tafa_ul kalian pinten-pinten kabegjan ingkang sampun Gusti Allah paringaken dateng Nabi-Nabinipun. Wondene dintenipun nuninggih dinten jum’at ingkang dipun wastani sayyidul ayyam utawi bendorone pinten2 dinten. Nikah puniko khan salah setunggalipun Ibadah ingkang minulyo tuwen agung ganjaranipun. Menawi dipun lampahi wonten dinten soho wulan ingkang minulyo, insa Allah ganjarane tansoyo tambah-tambah.
A: amin, jih pun insa Allah bade kulo lampahi jum’at ingkang kaping kalih wulan muharram nginjing
b:  nuwunsewu niki kulo dipun suwuni sinoman nopo dek?
a:  pun sak kersane panjenengan mbak, nopo mawon kulo tampi kanthi renaheng penggalih              
b:  jih pun insa Allah ngenjang kulo aturi tigan gangsal krat mawon jih.
a:  injih mbak matursuwun sanget,
a:  jih pun niki kulo ngalap cekap mawon mbak, nyuwun pamit,
b: mbok mangkih riyen dek, kok keseso
a: lua niki bapake taseh repot sanget soale, mboten wantun dangu kulo
b: jih pun ndere’aken mawon, ngapuntene rua niki kulo anggurke
a:mbotenlah mbak, pun ngrepotke panjenengan,. Pareng riyen jih Assalamualaikum........
b: waalaikumsalam.................. 


 Temukan Kebutuhan Anda di